logo
Spoločné slovensko-maďarské laboratórium na vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy
SK/HU

Partneri

Vedúci prijímateľ malého projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – Oddelenie organickej technológie, katalýzy a petrochémie (Spoločné slovensko-maďarské laboratórium na vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy)
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Partner malého projektu:
Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK)
(Szlovák-magyar közös laboratórium a biomassza felhasználás katalizált kémiai folyamatainak fejlesztésére)
Magyar Tudósok Körútja 2.
1117 Budapest

Partneri bez rozpočtu:
EXAROL, s.r.o.
Popolná 10
831 06 Bratislava

LLanden Consulting Kft
Puszta u. ¾
1038 Budapest