logo
Spoločné slovensko-maďarské laboratórium na vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy
SK/HU

Kontakty

Alexander Kaszonyi, Prof. Ing., PhD.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421-2-59 325 389, +421 918 674 325
e-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
7. poschodie, Blok C-D NB