logo
Spoločné slovensko-maďarské laboratórium na vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy
SK/HU

Projekt č. SKHU/WETA/1801/4.1/007

Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie

Začiatok projektu: 01.02.2019   /   Koniec projektu: 31.01.2020